Visit my YouTube channel here.

The Stand (1994)

Pleased to meet you, Lloyd. Hope you guessed my name. Continue reading “The Stand (1994)”

The Shining (1997)

John Torrance får jobben som vaktmester i vintermånedene på the Overlook Hotel. Han tar med seg sin kone og sønn, og han gleder seg til ro og fred i mange måneder. Sønnen Daniel kan se inn i fremtiden, og han vet at det vil skje noe grusomt på hotellet. Men nå er det for sent, for når først snøen har lagt seg i fjellene, så er det ingen vei tilbake til sivilisasjonen. Continue reading “The Shining (1997)”