Visit my YouTube channel here.

Cross of Iron (1977)

cross of iron

Vi følger en gruppe med tyske soldater under den andre verdenskrig. Russerne presser hardt på, tyskerne er i ferd med å tape, men det er ikke bare russerne som er farlige, det foregår også en kamp i den tyske leieren mellom to menn som kommer fra to forskjellige verdener. Continue reading “Cross of Iron (1977)”