Visit my YouTube channel here.

The Battle of Jangsari (2019) – English Review

Over 700 South Korean student soldiers who have only received combat training for 10 days are sent on a mission. They will try to divert the North Koreans, while the main operation takes place in a completely different place. How many of them will survive? Fortsett å lese «The Battle of Jangsari (2019) – English Review»

The Battle of Jangsari (2019)

Over 700 sørkoreanske studentsoldater som kun har fått kamptrening i 10 dager blir sendt ut på et oppdrag. De skal avlede nordkoreanerne, mens en hovedoperasjon foregår en helt annen plass. Hvor mange av dem vil overleve? Fortsett å lese «The Battle of Jangsari (2019)»