Ashfall (2019) – English Review

A volcano is in the process of destroying all of Korea, and a scientist has a crazy idea where a group will try to blow up a mine near the volcano with some nuclear warheads. The problem is that they must do this in North Korea and close to the Chinese border! And they must also steal nuclear warheads from the North Koreans! What a mess! Fortsett å lese «Ashfall (2019) – English Review»

Ashfall (2019)

En vulkan er i ferd med å ødelegge hele Korea, og en forsker får en glup ide der en gruppe skal forsøke å sprenge vulkanen med noen atomstridshoder. Problemet er at dette må gjøres i Nord-Korea og på grensen mot Kina! Og de må også stjele atomstridshoder fra nordkoreanerne! For et kaos! Fortsett å lese «Ashfall (2019)»