Her Love Boils Bathwater (2016) – English Review

A woman who lives with her daughter is dying. She contacts her ex-husband so he can raise their daughter when she dies. But when he shows up he has his younger daughter with him. Her mother has left both of them, and now the dying woman is stuck with two young girls and a hopeless, stupid man. But she still has hope and belief that this will work out when she leaves them and takes the trip up to heaven. Fortsett å lese «Her Love Boils Bathwater (2016) – English Review»

Her Love Boils Bathwater (2016)

En kvinne som bor sammen med sin datter er døende, og hun kontakter sin eksmann slik at han kan oppdra datteren når hun dør. Men når han dukker opp så har han med seg sin yngre datter, for moren har forlatt dem og nå sitter den døende kvinnen med to yngre jenter og en håpløs, dum mann. Men hun har fremdeles håp og tro at dette vil ordne seg når hun forlater dem og tar turen opp til himmelen. Fortsett å lese «Her Love Boils Bathwater (2016)»

12 Suicidal Teens (2019)

Tolv tenåringer møtes til avtalt sted for begå gruppeselvmord, men når de ankommer plassen der de har tenkt å ende sine dager så ligger det allerede en død person der. Hvem er denne personen, og hvorfor ønsker disse tolv å dø? Fortsett å lese «12 Suicidal Teens (2019)»

12 Suicidal Teens (2019) – English Review

Twelve teenagers meet at an abandoned hospital. They’re going to commit group suicide. But when they arrive at the place where they intend to end their days, there is already a dead person there. Who is this person, and why do these twelve want to die? Fortsett å lese «12 Suicidal Teens (2019) – English Review»