Visit my YouTube channel here.

The Captain (2019) – English Review

During a flight, things go wrong and one of the windshields shatters in the cockpit. The passenger plane has major problems, and on board there are over 100 passengers. Then it’s up to the brave captain to save the day. Fortsett å lese «The Captain (2019) – English Review»

The Captain (2019)

Under en flyreise så går det galt og en av rutene sprenger i cockpiten. Passasjerflyet har store problemer, og om bord befinner det seg over 100 passasjerer. Da er det opp til den tapre kapteinen å redde dagen. Fortsett å lese «The Captain (2019)»

The Taking of Tiger Mountain (2014)

the taking of tiger mountain

Året er 1946, og en gruppe med kinesiske soldater er ute på et oppdrag og det oppdraget går ut på å drepe eller fange banditter som har en stor festning langt oppi fjellet. Fortsett å lese «The Taking of Tiger Mountain (2014)»

Special ID (2013)

special id

En politimann har infiltrert og vært medlem i en kriminell gruppe i over åtte år. Han ønsker å få jobben som en vanlig politimann tilbake igjen, men først må han ta et oppgjør med en gammel kjenning som har begynt å bli en mektig mann. Fortsett å lese «Special ID (2013)»

Assembly (2007)

assembly.jpg

Det er borgerkrig i Kina, og en kompanisjef mister hele sitt kompani. Han er den eneste som overlever, og levningene er umulig å finne. Han blir ikke trodd når han sier at kompaniet er begravd inne i en gammel mine. Men han gir seg ikke før hans gamle medsoldater får den heder og ærer de fortjener. Fortsett å lese «Assembly (2007)»