The 9th Precinct (2019) – English Review

A policeman who can see ghosts begins to work for a secret agency where others have the same abilities as himself. This agency is primarily trying to help ghosts who haven’t found peace after they died. He becomes acquainted with a female journalist who tries to find her friend who has disappeared without a trace. And it turns out that there is an evil woman behind her disappearance. Now they must stop her because she is so evil! Fortsett å lese «The 9th Precinct (2019) – English Review»

The 9th Precinct (2019)

En politimann som kan se gjenferd begynner å jobbe for en spesiell avdeling der andre har samme egenskaper som ham selv. Denne avdelingen forsøker først og fremst å hjelpe gjenferd som ikke har fått fred. Han blir kjent med en kvinnelig journalist som forsøker å finne sin venninne som har forsvunnet sporløst. Og det viser seg at det er en ond kvinne som står bak det hele. Nå må de stoppe henne, for hun er så ond! Fortsett å lese «The 9th Precinct (2019)»