Visit my YouTube channel here.

A Witness out of the Blue (2019) – English Review

A man is found killed, and there is a witness to the murder. The problem is that the witness is a parrot! Continue reading “A Witness out of the Blue (2019) – English Review”

Hero (1997)

hero 1997

Det er to gangstere som styrer Shanghai, og midt i mellom disse to befinner det seg en nykomling som ser opp til den ene gangsteren. Han ønsker å bli like stor og mektig, men da må han først finne fotfeste og skjønne politikken i Shanghai. Continue reading “Hero (1997)”