Visit my YouTube channel here.

To Sir with Love (2006)

En gammel lærerinne ved navn Mrs. Park er alvorlig syk. Mi-ja som var en tidligere elev av Mrs. Park, tar seg av henne. En dag inviterer hun en gruppe med tidligere elever for å glede Mrs. Park. Elevene dukker opp, og ingen av dem har lykkes i livet pga. traumatiske barndomsopplevelser. Og hvem var det som gav dem det? Mrs. Park! Dette blir ikke en lykkelig gjenforeningsfest. Continue reading “To Sir with Love (2006)”