Visit my YouTube channel here.

Sons of Anarchy: Season 4 (2011)

sons of anarchy season 4

Samarbeid med kartellet, kanskje ikke så lurt? Continue reading “Sons of Anarchy: Season 4 (2011)”

Sons of Anarchy: Season 1 (2008)

sons of anarchy season 1

Vi følger en kriminell MC-gjeng som også forsøker å leve vanlige liv. Myndighetene er selvsagt ute etter å arrestere dem så fort de får sjansen, samtidig er ikke alt idyll når man er medlem av en kriminell MC-gjeng. Harde menn betyr harde spilleregler. Continue reading “Sons of Anarchy: Season 1 (2008)”

Goon (2011)

You have my respect. Whatever that means to you, you got it. But, know this shit hard. If ever there comes a time when it gets down to the morrow, and it’s you and me. Kid, I will lay you the fuck out. Continue reading “Goon (2011)”