Visit my YouTube channel here.

Twin Peaks – The Entire Mystery: Season 2 (1990)

twin peaks

Hva skjedde med Laura Palmer, og hvem var hun egentlig? Continue reading “Twin Peaks – The Entire Mystery: Season 2 (1990)”

Twin Peaks – The Entire Mystery: Season 1 (1990)

twin peaks

Hva skjedde med Laura Palmer, og hvem var hun egentlig? Continue reading “Twin Peaks – The Entire Mystery: Season 1 (1990)”