Visit my YouTube channel here.

Little Big Master (2015)

little big master 2015

En barnehage trenger en ny lærer, og en tidligere rektor får jobben. Det var ikke så vanskelig, for det er ingen som ønsker å jobbe i denne barnehagen for der finner man kun fem barn og de kommer fra fattige hjem. Men det er et problem, hun skal egentlig være der i kun fire måneder, etter det skal barnehagen stenges. Det er en regel som sier at barnehagen må minst ha fem barn, ellers blir den stengt. Og i løpet av de fire månedene hun skal være der så vil hun miste en av ungene, det betyr at det kun vil være fire igjen. Men rektoren forsøker å rekruttere nye barn, og hun får hjelp av barnas foreldre og slektninger. Continue reading “Little Big Master (2015)”