The Captain (2019) – English Review

During a flight, things go wrong and one of the windshields shatters in the cockpit. The passenger plane has major problems, and on board there are over 100 passengers. Then it’s up to the brave captain to save the day. Fortsett å lese «The Captain (2019) – English Review»

The Captain (2019)

Under en flyreise så går det galt og en av rutene sprenger i cockpiten. Passasjerflyet har store problemer, og om bord befinner det seg over 100 passasjerer. Da er det opp til den tapre kapteinen å redde dagen. Fortsett å lese «The Captain (2019)»

The White Storm (2013) – English Review

the white storm

A group of policemen from Hong Kong travel over to Thailand to arrest a powerful and very dangerous drug lord with bad hair. Things go wrong during the mission, and the former friends cannot stand to be in each other’s presence. After five years, an old friend shows up in Hong Kong, and then all hell breaks loose. Fortsett å lese «The White Storm (2013) – English Review»

The White Storm (2013)

the white storm

En gruppe med politimenn fra Hong Kong reiser over til Thailand for å arrestere en mektig og en meget farlig narkobaron med dårlig hår. Ting går galt under oppdraget, og en gang gode venner tåler ikke å være i hverandres nærvær. Etter fem år så dukker en gammel kjenning opp i Hong Kong, og da braker helvete løs. Fortsett å lese «The White Storm (2013)»