Visit my YouTube channel here.

Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)

Don’t touch those! Don’t you ever touch my balls without asking! Continue reading “Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)”

Police Academy 3: Back in Training (1986)

En politiskole skal nedlegges, og Lassard får hjelp av gamle bekjente. Continue reading “Police Academy 3: Back in Training (1986)”