Visit my YouTube channel here.

The Mole Song: Undercover Agent Reiji (2013)

The Mole Song Undercover Agent Reiji

En dum politimann får et oppdrag der han skal forsøke å infiltrere en mektig yakuza-klan. Målet er å arrestere lederen for denne klanen, men vil denne idioten leve så lenge? Continue reading “The Mole Song: Undercover Agent Reiji (2013)”