Visit my YouTube channel here.

Assembly (2007)

assembly.jpg

Det er borgerkrig i Kina, og en kompanisjef mister hele sitt kompani. Han er den eneste som overlever, og levningene er umulig å finne. Han blir ikke trodd når han sier at kompaniet er begravd inne i en gammel mine. Men han gir seg ikke før hans gamle medsoldater får den heder og ærer de fortjener. Continue reading “Assembly (2007)”