Visit my YouTube channel here.

Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)

lady snowblood 2

Dame snøblod må hjelpe en anarkisk som bærer rundt på et viktig brev som kan ødelegge karrieren for mange maktmennesker i distriktet. Continue reading “Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)”

Heaven’s Bookstore (2004)

heavens bookstore

En pianist tror han er død når han ankommer himmelen, men han har en oppgave foran seg der han skal forsøke å lege en kvinnes sår, og kanskje finne mening i livet sitt. De fleste i himmelen venter på å bli 100 år gamle, da starter et nytt liv, men noen er der bare midlertidig. Og det viser seg at pianisten ikke er like død som han tror selv. Continue reading “Heaven’s Bookstore (2004)”

I Wish (2011)

To brødre, to forskjellige liv. Continue reading “I Wish (2011)”

Little DJ (2007)

Taro Takano blir syk, og han blir innlagt på sykehus. Det viser seg å være leukemi, og prognosen er dårlig. På sykehuset treffer han andre pasienter og en jente han blir forelsket i. For å komme seg gjennom hverdagen blir han radiovert for sykehuset. Continue reading “Little DJ (2007)”