Visit my YouTube channel here.

The Dream Team (1989)

the dream team

Fire psykiatriske pasienter reiser sammen med legen sin til New York for å hygge seg. Men noe skjer med legen som skal passe på dem, så nå må disse fire personene klare seg selv i heksegryten i New York. Continue reading “The Dream Team (1989)”