Ad Astra (2019)

En astronaut får et oppdrag der han skal forsøke å finne sin far som forsvant for mange år siden under en romekspedisjon. Det foregår merkelige ting på jorden som kan ha en tilknytning til farens romekspedisjon. Vil han finne sin far levende eller død? Fortsett å lese «Ad Astra (2019)»

The Spy Gone North (2018) – English Review

A South Korean spy is trying to find out if the North Koreans have an active nuclear program that could threaten the safety of South Korea. So he tries to infiltrate the inner circle of the handsome Kim Jong-il. Fortsett å lese «The Spy Gone North (2018) – English Review»

The Spy Gone North (2018)

En sørkoreansk spion forsøker å finne ut av om nordkoreanerne har et aktivt atomprogram som kan true sikkerheten til sørkoreanerne. Så han forsøker å infiltrere den innerste sirkelen til kjekkasen Kim Jong-il. Fortsett å lese «The Spy Gone North (2018)»

Burning (2018) – English Review

A man meets a woman he knew when he was young, and he falls in love with her and he has sex with her. He has to look after this woman’s cat because she is going to Africa. When she returns from the trip, she has met a handsome man that has lots of money and she forgets the relationship they had started. But there’s something strange about her new man. Fortsett å lese «Burning (2018) – English Review»

Burning (2018)

En mann treffer en kvinne han kjente når han var ung, og han blir forelsket i henne og han får seg et nummer. Han skal passe på katten til denne kvinnen, for hun skal en tur til Afrika. Når hun kommer hjem igjen så har hun møtt en kjekkas som har penger, og hun glemmer forholdet de hadde startet. Men det er noe rart med hennes nye kjekkas. Fortsett å lese «Burning (2018)»

Daniel Isn’t Real (2019)

En ung gutt har en usynlig og voldelig venn som han klarer å fjerne etter en stund etter at han forsøkte å drepe sin mor. Men nå har han blitt voksen, og en dag så dukker hans usynlige venn opp igjen og han er ikke helt riktig i navla. Fortsett å lese «Daniel Isn’t Real (2019)»