I Saw the Devil (2010) – English Review

A serial killer kills a pregnant woman who turns out to be the fiancé of a trained agent with an amazing body. The agent decides to take revenge, a slow revenge in which he constantly tortures the serial killer and then releases him. How long will this game last? Fortsett å lese «I Saw the Devil (2010) – English Review»

The Captain (2019) – English Review

During a flight, things go wrong and one of the windshields shatters in the cockpit. The passenger plane has major problems, and on board there are over 100 passengers. Then it’s up to the brave captain to save the day. Fortsett å lese «The Captain (2019) – English Review»

The Captain (2019)

Under en flyreise så går det galt og en av rutene sprenger i cockpiten. Passasjerflyet har store problemer, og om bord befinner det seg over 100 passasjerer. Da er det opp til den tapre kapteinen å redde dagen. Fortsett å lese «The Captain (2019)»

Game of Thrones: Season 8 (2019)

Hvordan vil nå dette ende? Fortsett å lese «Game of Thrones: Season 8 (2019)»

Parasite (2019) – English Review

A family who doesn’t have a lot of money or opportunities in life, starts working for a wealthy family. But will this change the life of the poor family? Fortsett å lese «Parasite (2019) – English Review»

Parasite (2019)

En familie som ikke har mange penger eller muligheter i livet, begynner å jobbe for en velstående familie. Men vil dette forandre livet til den fattige familien? Fortsett å lese «Parasite (2019)»

Her Love Boils Bathwater (2016) – English Review

A woman who lives with her daughter is dying. She contacts her ex-husband so he can raise their daughter when she dies. But when he shows up he has his younger daughter with him. Her mother has left both of them, and now the dying woman is stuck with two young girls and a hopeless, stupid man. But she still has hope and belief that this will work out when she leaves them and takes the trip up to heaven. Fortsett å lese «Her Love Boils Bathwater (2016) – English Review»

Her Love Boils Bathwater (2016)

En kvinne som bor sammen med sin datter er døende, og hun kontakter sin eksmann slik at han kan oppdra datteren når hun dør. Men når han dukker opp så har han med seg sin yngre datter, for moren har forlatt dem og nå sitter den døende kvinnen med to yngre jenter og en håpløs, dum mann. Men hun har fremdeles håp og tro at dette vil ordne seg når hun forlater dem og tar turen opp til himmelen. Fortsett å lese «Her Love Boils Bathwater (2016)»