Krasue: Inhuman Kiss (2019) – English Review

A young woman has a problem. Every night, her head leaves her body and she hunts for meat. She has become a Krasue. Then one day some head hunters show up in the village and tell the villagers that they have been told that there is a Krasue in the small village. They say they are going to help the village get rid of this flying head. But is she really doing so much wrong? Fortsett å lese «Krasue: Inhuman Kiss (2019) – English Review»

Krasue: Inhuman Kiss (2019)

En ung kvinne har et problem. Hver natt så forlater hennes hode kroppen hennes og drar ut på jakt etter kjøtt. Hun har blitt en Krasue. Så en dag dukker det opp noen hodejegere som sier at de har fått vite at det finnes en Krasue i den lille landsbyen. De sier at de skal hjelpe landsbyen med å bli kvitt dette flyvende hodet. Men gjør hun egentlig så mye galt? Fortsett å lese «Krasue: Inhuman Kiss (2019)»

The 9th Precinct (2019) – English Review

A policeman who can see ghosts begins to work for a secret agency where others have the same abilities as himself. This agency is primarily trying to help ghosts who haven’t found peace after they died. He becomes acquainted with a female journalist who tries to find her friend who has disappeared without a trace. And it turns out that there is an evil woman behind her disappearance. Now they must stop her because she is so evil! Fortsett å lese «The 9th Precinct (2019) – English Review»

The 9th Precinct (2019)

En politimann som kan se gjenferd begynner å jobbe for en spesiell avdeling der andre har samme egenskaper som ham selv. Denne avdelingen forsøker først og fremst å hjelpe gjenferd som ikke har fått fred. Han blir kjent med en kvinnelig journalist som forsøker å finne sin venninne som har forsvunnet sporløst. Og det viser seg at det er en ond kvinne som står bak det hele. Nå må de stoppe henne, for hun er så ond! Fortsett å lese «The 9th Precinct (2019)»

Mile 22 (2018)

En amerikansk spesialenhet forsøker å beskytte en indonesisk avhopper. De skal frakte ham til en flyplass, der vil han gi dem en viktig kode og han får asyl i USA som belønning hvis han er en snill mann. Kanskje han også får treffe Donald Trump? Fortsett å lese «Mile 22 (2018)»