Visit my YouTube channel here.

Accepted (2006)

accepted

Bartleby Gaines kommer ikke inn på college, og for å ikke skuffe sine foreldre starter han sitt eget lille college sammen med noen venner. Men etter hvert får denne skolen ganske mange elever, og da starter også problemene. Continue reading “Accepted (2006)”