Visit my YouTube channel here.

On the Job (2013)

on the job

Vi følger to personer som soner lange fengselsstraffer. Men de har også en jobb utenfor murene, de er nemlig leiemordere, og den eldste av dem lærer opp en yngre mann som skal ta over hans rolle når han har sonet sin dom. Continue reading “On the Job (2013)”