Visit my YouTube channel here.

Les Formidables (2006)

les formidables

En man blir arrestert for et drap han ikke har begått. Han rømmer fra fengselet, og på veien får han hjelp av en politimann som har en syk unge og han trenger penger. Så de to samarbeider. Continue reading “Les Formidables (2006)”