Visit my YouTube channel here.

Mulan (1998)

mulan-wd

Kina er i krig og de trenger krigere. Ingen kvinner får lov til å være soldater, men en yngre kvinne som kaller seg for Mulan tar plassen som hennes far har fått siden han har sviktende helse. Men hun må gjøre alt for å skjule sin identitet, noe som ikke bestandig er like lett. Continue reading “Mulan (1998)”

Les Formidables (2006)

les formidables

En man blir arrestert for et drap han ikke har begått. Han rømmer fra fengselet, og på veien får han hjelp av en politimann som har en syk unge og han trenger penger. Så de to samarbeider. Continue reading “Les Formidables (2006)”