Visit my YouTube channel here.

Ladder 49 (2004)

People are always asking me how is it that firefighters run into a burning building when everyone else is running out. Courage is the answer.

Ladder 49 er en emosjonell film som får frem budskapet om livet, valg og familie. Den går aldri i dybden på familiene som blir berørt når de mister en far, eller når en far blir stygt skadet på jobb. Akkurat der er Ladder 49 svak, spesielt når det gjelder en brannmann som blir stygt forbrent. Her kunne man ha jobbet litt mer med manuset, fått frem reaksjonen til kone og barn, men det gjør aldri Ladder 49.

Det Ladder 49 gjør er å vise oss den mer mørke siden om det å være en brannmann. Tøffere yrke finnes nesten ikke, tenk på påkjenningene det må være å være brannmann. Man vet aldri hvor det vil smelle, hvor ting vil falle ned. Det jeg tenkte mest på i Ladder 49, var familien til Jack Morrison. Han får sjansen til en jobb som er mer sikker, han takker nei. Hadde jeg vært i samme situasjon, hadde familien gått først. Det er hans familie, ikke jobben, selv om man får sterke bånd til kollegaer i dette yrket. Familien må gå først, det er vanskelig å forestille seg de påkjenningene en familie har når far i huset er brannmann.

Ladder 49 er en velspilt film som gir oss mange emosjonelle scener. Men det viktigste er at den får en til å tenke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.