Visit my YouTube channel here.

Going by the Book (2007)

going-by-the-book.jpg

En ransliga herjer distriktet, og politiet mister ansikt. Derfor skal de vise publikum og media at de ikke er helt udugelige, og de arrangerer selv et ran der en politimann får i oppgave å være en bankraner. Men denne politimannen følger alltid boken, og han yter også sitt beste uansett oppgave. Politiet får ikke en lett oppgave med å fakke ham. Det ender med enda en ydmykelse for politiet. Nå er det bare en av deres egne som står bak. Continue reading “Going by the Book (2007)”