Visit my YouTube channel here.

Blindly in Love (2013)

To foreldrepar forsøker å finne en partner til ungene sine. Den ene er en 35 år gammel mann, han bor hjemme, men han er i fast jobb. Han har ingen nære venner, han er bare en enstøing. Den andre er en blind kvinne som har en overbeskyttende far, også hun bor hjemme hos sine foreldre. Continue reading “Blindly in Love (2013)”

Our Little Sister (2015)

our-little-sister

Tre søstre som bor sammen, har en halvsøster som flytter inn hos dem. Denne halvsøsteren har de aldri møtt før, hun er den yngste av dem og hun forsøker å tilpasse seg en ny hverdag. Continue reading “Our Little Sister (2015)”

Puzzle (2014)

puzzle jp

En gruppe med studenter tar sin lærer som gissel på skolen. De andre lærerne på skolen må løse en gåte i mellomtiden, og etter at de har løst gåten viser det seg at styrelederen for skolen har blitt kidnappet. Hvem er bak denne kidnappingen, og hvorfor har han blitt kidnappet? Continue reading “Puzzle (2014)”