Visit my YouTube channel here.

Puzzle (2014)

puzzle jp

En gruppe med studenter tar sin lærer som gissel på skolen. De andre lærerne på skolen må løse en gåte i mellomtiden, og etter at de har løst gåten viser det seg at styrelederen for skolen har blitt kidnappet. Hvem er bak denne kidnappingen, og hvorfor har han blitt kidnappet? Continue reading “Puzzle (2014)”