Visit my YouTube channel here.

Lady Cop & Papa Crook (2008)

lady cop and papa crook

En kriminell forretningsmann får hjelp av politiet når hans sønn blir kidnappet. Continue reading “Lady Cop & Papa Crook (2008)”

Wo Hu (2006)

Politiet infiltrerer triaden med et stort antall personer, men alt går ikke etter planen. En av deres menn blir oppdaget, og personen må bøte med livet. Dette gjør politiet mer aggressive, mens triademedlemmene har nok med seg selv og sine. Continue reading “Wo Hu (2006)”