Visit my YouTube channel here.

New York, I Love You (2008)

New York. Continue reading “New York, I Love You (2008)”

A Mighty Heart (2007)

Journalisten Daniel Pearl blir kidnappet, og hans gravide kone må kjempe sitt livs tøffeste kamp. Continue reading “A Mighty Heart (2007)”