Visit my YouTube channel here.

Waterboys (2001) – English Review

waterboys.jpg

Five students start learning synchronized swimming at school, and they will perform at a school festival. But the road is full of obstacles, and most of the students laugh at them, and they don’t take them seriously. Continue reading “Waterboys (2001) – English Review”

It Comes (2018) – English Review

We follow a family of three who seem to live a normal and happy life. But then something emerges from the past that’s looking for the young girl in the family. And the father of this little girl recognizes this invisible monster from the past. What’s going on? Continue reading “It Comes (2018) – English Review”

A Day on the Planet (2003)

a day on the planet

En gruppe med venner drikker og hygger seg en kveld. Men en mann som sitter fast mellom to bygninger har en virkelig dårlig kveld, og en hval har satt seg fast på stranden. Hva vil skje med menneskene vi følger og den stakkars hvalen? Continue reading “A Day on the Planet (2003)”

The Vancouver Asahi (2014)

The Vancouver Asahi

Immigranter fra Japan reiser til Canada for å jobbe og tjene store penger. Som kineserne fant ut, drømmen om store penger er kun en illusjon. Men fra askene reiser det seg et japansk baseballlag seg opp, og med hjelp av dette laget får japanerne i Canada litt bedre kontakt med lokalbefolkningen. Continue reading “The Vancouver Asahi (2014)”

Our Family (2014)

our family

Vi følger en familie som har økonomiske problemer. Og ting blir ikke lettere når moren får en dødelig sykdom. Familien består av far, to voksne sønner og den dødssyke moren. Sammen må de stå sammen og forsøke å løse problemene sammen som en familie, for de har glidd litt fra hverandre. Continue reading “Our Family (2014)”