Visit my YouTube channel here.

Highlight Reel: Human Pork Chop (2001)

The police are searching through an apartment, and they find something terrible. In a Kitty doll, a human skull rolls out on the floor. What’s the story behind this human skull? Continue reading “Highlight Reel: Human Pork Chop (2001)”

Human Pork Chop (2001) – English Review

The police find a human head in a Kitty Cat doll, and now they are questioning the people they suspect are behind the murder of a prostitute. Continue reading “Human Pork Chop (2001) – English Review”

Where a Good Man Goes (1999)

where a good man goes

En voldelig gangster blir kjent med en kvinne som har en liten unge. Mannen er hissig og svært farlig, han har et temperament som kan drepe. Men når han begynner å få følelser for kvinnen og hennes sønn, forsøker han etter hvert å roe seg ned. Men en politimann gjør alt for å provosere ham slik at han skal miste besinnelsen noe som vil medføre at han kan putte ham bak gitter. Continue reading “Where a Good Man Goes (1999)”