Visit my YouTube channel here.

God of Gambler’s Return (1994)

god of gamblers return

Ko Chun er tilbake igjen, men ikke frivillig etter at hans gravide kone blir brutalt myrdet. Ko Chun vil ha blodhevn, men like før hans kone dør så lover han henne at han ikke skal gamble på 1 år. Continue reading “God of Gambler’s Return (1994)”

The Drummer (2007)

Sid er sønn av en triadesjef. Sid hater sin far, og han ligger med kvinnen til en annen mektig mann. Det bli det trøbbel av, og Sid rømmer til Taiwan der han treffer en gruppe som er noen jævler på trommer. Vil dette møtet forandre livet til Sid, eller er han dømt til å bli kriminell? Continue reading “The Drummer (2007)”

Prison on Fire (1987)

Lo Ka Yiu dreper et menneske ved et uhell og havner i fengsel. Der havner han stadig i trøbbel, men finner en god venn i Ching, som veileder ham. Men det foregår en maktkamp mellom de forskjellige gjengene i fengselet, og Yiu og Ching havner midt i mellom. Klarer Yiu å sone straffen sin, eller blir han drept? Continue reading “Prison on Fire (1987)”