Visit my YouTube channel here.

Daughter of Darkness (1993): Full-length movie commentary and movie review in English

This is a movie commentary and movie review of Daughter of Darkness (1993). Continue reading “Daughter of Darkness (1993): Full-length movie commentary and movie review in English”

Prison on Fire (1987)

Lo Ka Yiu dreper et menneske ved et uhell og havner i fengsel. Der havner han stadig i trøbbel, men finner en god venn i Ching, som veileder ham. Men det foregår en maktkamp mellom de forskjellige gjengene i fengselet, og Yiu og Ching havner midt i mellom. Klarer Yiu å sone straffen sin, eller blir han drept? Continue reading “Prison on Fire (1987)”