Visit my YouTube channel here.

Daughter of Darkness (1993) – English Review

A family is brutally killed, and the police suspect that the remaining daughter in the family or her boyfriend killed them. What was the reason for the murders? Continue reading “Daughter of Darkness (1993) – English Review”

Daughter of Darkness (1993): Full-length movie commentary and movie review in English

This is a movie commentary and movie review of Daughter of Darkness (1993). Continue reading “Daughter of Darkness (1993): Full-length movie commentary and movie review in English”

Prison on Fire (1987)

Lo Ka Yiu dreper et menneske ved et uhell og havner i fengsel. Der havner han stadig i trøbbel, men finner en god venn i Ching, som veileder ham. Men det foregår en maktkamp mellom de forskjellige gjengene i fengselet, og Yiu og Ching havner midt i mellom. Klarer Yiu å sone straffen sin, eller blir han drept? Continue reading “Prison on Fire (1987)”