Visit my YouTube channel here.

The Cave (2005)

They fly! They frickin’ fly!

The Cave kom i kjølvannet av The Descent. Fanget i en stor underjordisk grotte med tunneler og vann. Hva lurer der nede? Svaret er muterte skapninger som tidligere var mennesker.

The Cave finner ikke kruttet på nytt, men den er ikke så dårlig som folk skal ha det til. Det er en standard film som følger vanlige sjangerregler. Kreativitet finner man ikke i The Cave, men for de som ikke er kjent med denne type filmer, gjør ikke The Cave så mye galt første gang man ser den. Ser man den to ganger faller filmen gjennom isen, da blir den et stort gjesp som varer og varer.

En grei grottefilm, men den er aldri i nærheten av å følge i fotsporene til The Descent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.