Visit my YouTube channel here.

A Night to Remember (1958)

Titanics første og siste tur.

A Night to Remember regnes som den mest autentiske Titanic-filmen som er laget. I motsetning til Titanic (1997), så er ikke dette en vanlig underholdningsfilm. Dette fungerer mer som en rekonstruksjon av hva som virkelig hendte ombord Titanic når skipet traff isfjellet, og hva som skjedde ombord på skipet mens båten synker og etter skipet synker.

Har man sett Titanic (1997), så vil man drar kjensel på mange av scenene man ser i A Night to Remember. Det er ingen historier her med tanke på karakterer, det rettes litt fokus på snobberiet til de i første klasse, men utover det så er dette en detaljert film om hva som egentlig skjedde ombord Titanic og båtene som var i nærheten når katastrofen inntraff.

A Night to Remember er en vellaget film, og jeg må si jeg ble positivt overrasket over synkingen av Titanic. Jeg trodde ikke de ville få det så bra til med tanke på når filmen ble spilt inn, men synkingen ser bra ut. Kaoset som oppstår er roet litt ned sammenlignet med Titanic (1997).

Liker du Titanic (1997), så burde man også se A Night to Remember da den er en helt annen type film. Du vil ikke få noe slags forhold til karakterene, dette er en ren dokumentasjon om hendelsesforløpet ombord skipet som ikke kunne synke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.