Visit my YouTube channel here.

Our School (2006)

Vi føler en gruppe elever som leter etter en identitet.

Hvis du er av minoritetsbakgrunn og bor i Japan, da er det ikke lett å være menneske. I Our Schhol følger vi koreanere som er bosatt i Japan. De går på en koreansk skole, og der er de i 12 år. Det de har til felles er at de ikke kan sitt eget morsmål, og de skammer seg over å være koreanere. Hvis man kan litt om Japan og deres tenkemåte, så er det til tider et helvete å være utlending der nede. Som gjest er du velkommen, men det blir verre når du bosetter deg der nede.

Elevene leter etter å finne sin identitet. Det mest interessante i filmen er samholdet elvene får. Det samholdet der finner du ikke så mange andre steder. Reisen til Nord-Korea var også spennende, en elev filmet turen. Elevene i filmen prater ikke om Sør eller Nord-Korea, landet heter Korea for dem. Nord-Korea hjelper med å finansiere de koreanske skolene i Japan, noe ikke Sør-Korea gjør. Hvis jeg forstod det riktig, så spyttet de inn litt penger i senere tid.

Our School er en flott dokumentar som engasjerte og rørte meg dypt. Når elvene holdt sin avskjedstale, da var det ikke bare elever og lærere som fikk tårefylte øyne. Samholdet mellom elever og lærere var veldig spesielt i forhold til det vi er vant til her i Norge, og sikkert resten av verden.

Our School kan trygt anbefales til alle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.