Visit my YouTube channel here.

The Standford Prison Experiment (2015)

the stanford prison experiment

You have no right to fuck with my head! Continue reading “The Standford Prison Experiment (2015)”

Wild Card (2015)

wild card

Vi følger en slags bodyguard i Las Vegas som hjelper en kvinne når hun har blitt voldtatt og banket opp av tre bøller som har tilknytning til mafiaen. Det får selvsagt etterdønninger. Continue reading “Wild Card (2015)”

The Art of Getting By (2011)

Don’t play the angles, George. They don’t work. Neither do jokes. Continue reading “The Art of Getting By (2011)”

Red State (2011)

Religion, roten til alt vondt. Continue reading “Red State (2011)”