Visit my YouTube channel here.

Nightmare Alley (2021) – English Review

A man learns how to con desperate people, but then he meets a psychologist who’s smarter than he is. Continue reading “Nightmare Alley (2021) – English Review”

Odd Thomas (2013)

odd thomas

Møt Odd Thomas. Han har noen spesielle evner, han kan se døde mennesker og andre overnaturlige vesener. Han lever i en småby, og nå forsøker han å stoppe ondskapen som har kommet til byen han bor i. Sammen med sin kjæreste, og med hjelp av politisjefen, forsøker han å finne ut hvem som vil stå bak ugjerningen før det er for sent. Continue reading “Odd Thomas (2013)”