Visit my YouTube channel here.

Undertow (2004)

Vi følger en far og hans to sønner som får besøk av broren til faren. Det tar ikke lang tid før broren til faren lager helvete på jord, og sønnene må gjøre alt de kan for å overleve. Continue reading “Undertow (2004)”

The Adventures of Tintin (2011)

To think, all it took was one day in the Sahara! Congratulations, Captain, you’re sober! Continue reading “The Adventures of Tintin (2011)”