Visit my YouTube channel here.

Monga (2010)

Vennskap og lojalitet.

Taiwan begynner å bli et spennende filmland, det har i den siste tiden kommet noe akseptable filmer, men til nå ingen klassikere. Men det nærmer seg hvis de fortsetter den gode trenden. Monga tar for seg hvordan det er å være gangster i Taiwan, fra ungdomsårene og litt oppover.

Det er en film som er den beste i denne sjangeren som tar for seg ungdomsårene og oppveksten med gode venner, filmen heter Friend og kommer fra Sør-Korea. Monga er en lettere utgave, rollefigurene blir for mange, innholdet for lite. Der Friend er en rørende film med en vond slutt, treffer ikke helt Monga, selv om slutten er veldig lik. Problemet er at man ikke blir godt nok kjent med rollefigurene, og dermed uteblir de sterkeste følelsene når noe vondt skjer.

Monga viser at Taiwan snart vil treffe en innertier med en film. Jeg legger merke til at filmer fra Taiwan er litt feige, de tør ikke å tenke nytt, ta sjanser. Den dagen de løsner det stygge slipset, vil Taiwan som filmnasjon begeistre mange. Monga finner ikke opp kruttet på nytt, men den er bedre enn de fleste gangsterfilmer fra Sør-Korea og Hong Kong nå om dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.