Visit my YouTube channel here.

True Romance (1993) – English Review

I mean look at her. It looks like she fell off the ugly tree and hit every branch on the way down. Continue reading “True Romance (1993) – English Review”

The Dead Zone (1983)

the-dead-zone

Etter en ulykke våkner en mann opp fra koma, og han blir plutselig klarsynt. Nå må han stoppe en mann som vil bli den nye presidenten i USA, og den gærningen vil starte en atomkrig når han først blir president. Continue reading “The Dead Zone (1983)”

Seven Psychopaths (2012)

seven psychopaths

You didn’t think I was what? Serious? You think I’m not serious just because I carry a rabbit? Continue reading “Seven Psychopaths (2012)”