Visit my YouTube channel here.

Savage (2018) – English Review

Three men rob a security truck that’s transporting gold bars. One year has passed, and the robbers are back again to move the gold bars before a blizzard arrives. But a cop who saw his partner get killed by these three men is close by, and he will do anything to catch them! Continue reading “Savage (2018) – English Review”

Black Coal, Thin Ice (2014)

black coal thin ice

Vi følger en tidligere politimann som forsøker å løse en drapsgåte som aldri ble løst når han var politimann. Nå har det gått noen år siden man oppdaget flere kroppsdeler som var spredt rundt omkring i forskjellige kullgruver, men plutselig en dag så skjer det samme igjen. Har dette noe til felles med den gamle saken? Continue reading “Black Coal, Thin Ice (2014)”

Assembly (2007)

assembly.jpg

Det er borgerkrig i Kina, og en kompanisjef mister hele sitt kompani. Han er den eneste som overlever, og levningene er umulig å finne. Han blir ikke trodd når han sier at kompaniet er begravd inne i en gammel mine. Men han gir seg ikke før hans gamle medsoldater får den heder og ærer de fortjener. Continue reading “Assembly (2007)”