Visit my YouTube channel here.

The Osterman Weekend (1983)

the osterman weekend

CIA får en mann som har sitt eget TV-program til å hjelpe dem med å luke ut personer de mener har kontakt med KGB. Disse personene er noen av hans nærmeste venner, og de er invitert til hans hjem for en hyggelig helg. Men det er bare på papiret, for en hyggelig helg blir det ikke! Continue reading “The Osterman Weekend (1983)”

Confessions of a Dangerous Mind (2002)

confessions of a dangerous mind

You’re 32 years old, and you’ve achieved nothing. Jesus Christ was dead and alive again by 33. You better get crackin’. Continue reading “Confessions of a Dangerous Mind (2002)”

The Hitcher (1986)

You wanna know what happens to an eyeball when it gets punctured? Do you got any idea how much blood jets out of a guy’s neck when his throat’s been slit? Continue reading “The Hitcher (1986)”